• Оперативен счетоводител

  Професионален курс за начинаещи.
  Начало в София 06.03.2020,
  начало в дистанционна форма 13.03.2020

Информация за обучението

Обучението за оперативен счетоводител е едно от малкото в страната с изцяло практическа насоченост. При планирането на този квалификационен курс, направихме всичко възможно внимателно да разпределим теоретичните и практическите часове, така че всеки един обучаван в края на обучението си да е способен оперативен счетоводител. Курсът е с продължителност над 200 учебни часа, разпределени в 2 семестъра. Тази продължителност на обучението ни позволява да обучим напълно подготвени за реална работна среда професионалисти.

Обучението в Счетоводната Академия цели да сблъска курсистите с практически, счетоводни казуси. Ето защо, още с постъпването си в учебния център, на всеки курсист се поверява въображаема фирма за чието счетоводство обучаваният трябва да се погрижи по време на обучението си. Това включва: реално провеждане на голям набор от счетоводни операции, изготвяне на справки по ДДС, реализиране на годишно приключване на фирмата, изготвяне на данъчна декларация за дружеството, голям набор от ТРЗ операции и др. Курсистите ни придобиват и солидни умения за работа с Микроинвест и Ажур. Всичко това ръководено от експерти в счетоводната практика с дългогодишен опит.

Започвайки своето обучение с нас, можете да бъдете уверени в постигането на общата ни крайна цел - да станете счетоводител, подготвен за истинския свят на счетоводството, такова каквото е в реалността.

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма, отговаряща на държавните образователни изисквания за обучение по професията "Оперативен счетоводител". Тази утвърдена програма е и гаранция за качеството на обучението, което ще получите записвайки се при нас.

За кого е подходящо
това обучение


 • Офис администратори
 • Хора, търсещи перспективна кариера
 • Собственици на малки и средни фирми
 • Административни директори
 • Хора, желаещи да започнат бизнес
 • Студенти по икономика и счетоводство
 • Служители в счетоводни кантори
 • Юристи

Дистанционна форма на обучение

Начало: 22.06.2019

Обучението по оперативно счетоводство е достъпно и в дистанционна форма, като всеки дистанционен курсисти получава пълен запис на присъствените лекции, всички учебни материали, както и възможност за онлайн консултации на живо с лекторите от виртуалните ни класни стаии.

Дистанционната форма на обучение не отстъпва по нищо на присъствената и има едно голямо предимство: вие сами ще разпределяте времето си за подготовка.

Изпитите и тестовете се полагат онлайн и всеки успешно завършил курсист получава удостоверение по образец от МОН за обучение по част от професия "Оперативен счетоводител".

Съдействие за нова работа

Нет Ит ЕООД освен лицензиран учебен център е и лицензиран посредник на пазара на труда, който активно разработва своя кариерен център. Чрез него, всеки желаещ курсист, би могъл да получи безплатна консултация за състоянието на пазара на труда, както и препоръка и насочване към работодатели, активно търсещи кадри с неговата квалификация.

Нашата цел е не само да Ви обучим добре според изискванията на водещите работодатели, но и да осигурим заетост за всеки желаещ да стартира нова кариера.

Всички услуги на кариерния център са безплатни за кандидатите за работа.

Програма първи семестър (102 уч. часа)

Трудово правно законодателство (3 часа)

Този модул въвежда курсистите в трудовото правно законодателство, нужно за основа за последващите практическите умения.

Икономика на предприятието (3 часа)

Още един теоретичен модул, който цели да въведе начинаещите курсисти в академия в света на Икономиката.

Финанси (6 часа)

Добрият счетоводител е и добър финансист. Тук идва време да ви запознаем с финансовата страна на счетоводната наука.

Обща теория на счетоводството (18 часа)

Тук курсистите са овладели теоретичната част от курса, което им дава възможност да започнат да получават специализирани знания.

Софтуерни умения (3 часа)

Важен модул, който ще запознае курсистите най-вече с офис пакета, използван при различни счетоводни операции.

Работа със специализиран софтуер (9 часа)

Работата със специализиран софтуер е важна част от курса. В този модул курсистите придобиват умения за работа с Micro Invest.

Счетоводство на фирмата от А до Я (54 часа)

Този модул е основната част от обучението. Тук се започват същинските практически задачи по оперативно счетоводство на една компания.

Изпит по теория (3 часа)

Тук ще бъдат оценени теоретичните знания на всеки един курсисти в академията.

Практически изпит в края на първи семестър (3 часа)

След теоретичния изпит идва време и на практическия изпит, който ще оформи крайната оценка.

Програма на втори семестър (98 уч. часа)

Въведение в ТРЗ

Основни положения и понятия свързани със счетоводството на труда и работните заплати.

Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване

Нормативните уредби и практики в частта свързана с майчинството на служителите.

Възникване на трудово правоотношение

Законови положения и практики свързани със трудовите правоотношения.

Работни заплати

Всичко за подготвянето и осчетоводяването на работните заплати

Изготвяне на документи

Практически модул по подготовка на документите по ТРЗ използвани в практиката

ТРЗ Справки

Подготовка и анализ на необходимите справки по ТРЗ използвани често в практиката

Месечни отчети

Практическо обучение за подготовката на месечни отчети по ТРЗ

Годишни отчети и декларации

Практическо обучение по създаване на годишни отчети и декларации по ТРЗ

Компютърно счетоводство с АЖУР®

Модул за обучение по специализирания софтуер Ажур

Теоретичен изпит по ТРЗ

Проверка на знанията по счетоводството на труда и работните заплати.

Финален изпит и проект

Курсистите реализират симулирано годишно приключване на фирма, базирано на знанията натрупани до момента.

Дипломи

Всеки успешно завършил курсист, получава удостоверение за обучение по част от професия "Оперативен счетоводител" с издател МОН. Освен това, всеки наш курсист получава и специален сертификат на английски език за своите умения от учебен център Нет Ит.

При желание от страна на курсистите, всеки би могъл да получи безплатно Europass към своето удостоверение, валиден в целия ЕС.

Къде се провежда в София?

В София обучението се провежда на адрес: бул. Александър Малинов 91. В близост (на 20 м.) до учебния ни център е метростанция "Бизнес парк - София". Паркирането в близост до учебните зали е възможно посредством свободна зона за улично паркиране.

 • Адрес

  1113 София, бул. Александър Малинов 91, ет.6, офис 601, тел: 0700 16 004

Къде се провежда в Пловдив?

В Пловдив обучението се провежда на адрес: ул. Алцко 14 (район "Капана"). Паркирането в близост до учебните зали е възможно посредством свободна зона за улично паркиране и платен паркинг.

 • Адрес

  4000 Пловдив, ул. “Стефан Веркович“ №4, ет. 2, офис 4, тел: 0700 16 004

Къде се провежда във Варна?

Обучението във Варна се провежда на ул. София №6. Паркирането в близост до учебните зали е възможно посредством свободна зона за улично паркиране.

 • Адрес

  9000 Варна, ул. София №6, ет.3, офис 3, тел: 0700 16 004

Цени за прием

Таксата за курс по оперативно счетоводство в присъствена форма е в размер на 690 лв. на семестър или 1242 лв. за двата семестъра (-10%). Цената за дистанционна форма на обучение е в размер на 590 лв. на семестър или 1062 лв. при заплащане на два семестъра. Обучението може да бъде закупено и на изплащане чрез финансиране от TBI Bank.

Отстъпки за ученици навършили 16 години и студенти - 20% за дистанционна форма на обучение!

 • Записване

  Запишете се на тел: 070016004

  на цената на 1 градски разговор

Записване в обучението:

Желаещите да ползват услугите на Центъра за професионално обучение Нет Ит предоставят в момента на записването си, всички необходими документи съгласно Закона за професионалното образование и обучение, а именно: лична карта, снимка в паспортен формат, копие от диплома за средно образование и медицинско свидетелство съгласно чл. 14, ал.3 от Закона за професионалното образование и обучение.