За нас

Лицензиран учебен център Нет Ит

Това с което можем да характеризираме нашата дейност е вниманието към всеки детайл в обученията, които организираме.

Нашите обучения са подготвени не само по държавните образователни изисквания, по които сме задължени да работим, но и съгласно изискванията за ниво на знания и умения наложени на пазара на труда от работодателите в тази сфера. Обученията в нашия учебен център целят да въведат курсистите ни в практическата страна на материята "Счетоводство" такава, каквато е тя в реалността.

Това е и причината да държим изключително много, лекторите преподаващи в AccountingAcademy и методолозите разработващи обученията да бъдат хора преди всичко с голям професионален опит.

По този начин се стремим да осигурим на нашите курсисти така нужните им знания и умения, които да изтласкат тяхната кариера на следващото професионално ниво.

Как реализираме обученията си?

Като начало осигуряваме иновативна програма, отговаряща на държавните образователни изисквания и изискванията на работодателите.

На базата на тези изисквания внимателно планираме цялостните обучения, така че теорията да е застъпена с практика във възможно най-висока степен.

Накрая, правим план за всяка лекция, така че в нея да има възможно най-много интерактивност. Ако материята позволява, включваме в обучението практически задачи, ролеви игри, симулации и други.

Целият този процес се съгласува с водещи експерти и цели да осигури нужната степен на теоретични знания и практически умения усвоени от нашите курсисти в оптимален срок.

Целият този процес осигурява на нашите курсисти баланс между ниската цената и безкомпромисното качество на обучението.

Галерия