Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

13561 завършили курсисти досега!

Курсът "Въведение в счетоводството" е безплатно, подготвително обучение за цялостната програма по Оперативно счетоводство и ТРЗ към Счетоводната академия. Всеки желаещ да получи квалификация и правоспособност на оперативен счетоводител е нужно да премине праз това безплатно обучение и след него да кандидатства чрез онлайн приемен изпит за цялостната програма. Повече за целия курс на обучение, можете да научите тук.

В това безплатно видео обучение, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Не го пропускайте! Разберете дали тази така желана професия е за вас!

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 18 учебни часа
По време на този модул, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Ще се запознаете още и с обороти на счетоводната сметка, видове обороти и сборове на счетоводната сметка. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Най-добрите Лектори:


Д-р Ива Никифорова

Д-р Ива Никифорова има докторска степен по счетоводство от Университета за национално и световно стопанство, София с тема на дисертационния труд „Усъвършенстване анализа на финансовата стабилност на хотелиерското предприятие”, както и завършена магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”. Професионалният ѝ опит е свързан със следприватизационен контрол, анализ на финансови отчети и управленско счетоводство. Изпълнявала е ръководни длъжности, сред които: началник отдел „Счетоводство“ в Министерство на труда и социалната политика, финансов директор в частна фирма. Преподава дисциплини по счетоводство в УНСС, НАТФИЗ, ВУЗФ, МВБУ и Нов български университет. Има написани няколко учебника в съавторство и в момента е в подготовка на самостоятелен учебник по управленско счетоводство. Вписана е като медиатор в Единния регистър на медиаторите.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

95 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

 • Курсист: ELENA
  18.01.2023

  Г-н Алекси Петров е един невероятен преподавател! Това е един човек, който влага всичко от себе си в това, което върши и това си личи от начина, по-който преподава материала. Винаги разбран и отзивчив, когато има зададен въпсос по темата, а дори и в страни от нея. Много са малко хората като него, които искат наистина да те научат на нещо, не просто да си "изпеят" материала механично, колкото да си вземат хонорара. Пожелавам Ви г-н Алекси Петров, още дълги години да имате възможността да преподавате! Начинът, по който го правите НАИСТИНА дава една солидна и здрава основа, на която да се опре всеки, който е решил да се занимава със счетоводство. А дори и да не го направи, получените знания винаги могат да бъдат вложени в административни дейности, които изискват поне обща култура от тази материя.

 • Курсист: РАЛИЦА
  23.02.2022

  Страхотен курс! Преподавателят е изключително любезен и обяснява материала по интересен и разбираем начин с практическа насоченост! Преподавателя г-н Алекси Петров обяснява всичко с много примери от действителността, което е много полезно за всички! Благодаря за професионализма му и за споделения опит!!!

 • Курсист: ЕЛИЗАБЕТ
  18.02.2022

  .Изказвам най-сърдечни благодарности към целия екип на Нет Ит. Адмираций на лектора ми Алекси Петров.Благодаря за изчерпателната информация,която получавам.Много съм доволна от обучението.

 • Курсист: СИМОНА
  07.02.2022

  Това е един страхотен курс! Практически примери, обяснения, разрешаване на различни казуси... Безценна информация и знания. Възхитена съм!

 • Курсист: ПОЛИНА
  22.09.2021

  Лекцията беше много добре обяснена изключително изчерпателна благодаря на г-н Алекси Петров

 • Курсист: ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА
  01.12.2020

  Благодаря ви за добре обяснените основни теми в счетоводството, за съветите и споделения опит. Пожелавам ви много здраве и успехи!

 • Курсист: СОНЯ
  20.11.2020

  Курсът проведен от Алекси Петров, беше изключително изчерпателен и полезен. Освен темите, които ни преподаде, успя да обърне внимание на всички отправени му въпроси и то обяснени разбираемо и подплатено с правилните примери. Благодаря Ви. Желая на г-н Алекси Петров здраве и все така с професионализъм, да дава от своя опит и знания. Успех!

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: