Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Курсът "Въведение в счетоводството" е безплатно, подготвително обучение за цялостната програма по Оперативно счетоводство и ТРЗ към Счетоводната академия. Всеки желаещ да получи квалификация и правоспособност на оперативен счетоводител е нужно да премине праз това безплатно обучение и след него да кандидатства чрез онлайн приемен изпит за цялостната програма. Повече за целия курс на обучение, можете да научите тук.

В това безплатно обучение, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Обучението, ще се провежда на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него могат да задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.

Не го пропускайте! Разберете дали тази така желана професия е за вас!

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
По време на този модул, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Ще се запознаете още и с обороти на счетоводната сметка, видове обороти и сборове на счетоводната сметка. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Най-добрите Лектори:


Николай Такиев

Николай Такиев е преподавател по счетоводство в учебен център Нет Ит. Завършил е бакалавърска степен по Финанси и магистърска по Счетоводство и бизнес анализ в Университета за национално и световно стопанство. Професионалният му опит започва, като счетоводител в компания, специализирана в счетоводното обслужване на инвестиционни дружества, финансови пазари и отчитане на финансовите инструменти. Към момента Николай е счетоводител на свободна практика с разнообразно портфолио от клиенти, в различните икономически отрасли.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

85 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: