Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

8698 завършили курсисти досега!
Курсът "Въведение в счетоводството" е безплатно, подготвително обучение за цялостната програма по Оперативно счетоводство и ТРЗ към Счетоводната академия. Всеки желаещ да получи квалификация и правоспособност на оперативен счетоводител е нужно да премине праз това безплатно обучение и след него да кандидатства чрез онлайн приемен изпит за цялостната програма. Повече за целия курс на обучение, можете да научите тук.

В това безплатно обучение, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Обучението, ще се провежда на живо онлайн, чрез лайфстрийм във виртуална класна стая. Участниците в него могат да задават въпроси на лектора в реално време чрез онлайн чат към платформата.

Не го пропускайте! Разберете дали тази така желана професия е за вас!

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
По време на този модул, ще се запознаете с основните средства, оборотните средства и баланса на предприятието. Ще научите дефиницията и видовете активи на предприятието. Ще се запознаете още и с обороти на счетоводната сметка, видове обороти и сборове на счетоводната сметка. Освен това, ще се запознаете със счетоводни сметки, техните основни параметри и салдо. Ще научите и основни принципи на счетоводната отчетност, дефинирани в Закона за Счетоводството, както и основните характеристики на двустранното счетоводно записване. По време на обучението, ще преминете и през разрешените и забранените комбинации, между активите и пасивите при съставяне на счетоводни статии.

Най-добрите Лектори:


Явор Иванов

Явор завършва Университет за национално и световно стопанство като магистър по икономика, специалност Счетоводство и контрол. Притежава Удостоверение за педагогическа правоспособност и Сертификат по прилагане Система за финансово управление и контрол. Професионалните му интереси и опит са в сферата на счетоводството, корпоративните данъци, финансовия контрол, с над 18 години трудов стаж в областта. Притежава допълнителна професионална квалификация като вещо лице в направление Съдебно – счетоводна експертиза. От шест години, Явор е лектор в курса по Оперативно счетоводство в Нет Ит.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

95 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

  • Курсист: ДИМИТРИНА ДИМИТРОВА
    01.12.2020

    Благодаря ви за добре обяснените основни теми в счетоводството, за съветите и споделения опит. Пожелавам ви много здраве и успехи!

  • Курсист: СОНЯ
    20.11.2020

    Курсът проведен от Алекси Петров, беше изключително изчерпателен и полезен. Освен темите, които ни преподаде, успя да обърне внимание на всички отправени му въпроси и то обяснени разбираемо и подплатено с правилните примери. Благодаря Ви. Желая на г-н Алекси Петров здраве и все така с професионализъм, да дава от своя опит и знания. Успех!

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: