Научете как бързо и лесно да работите със счетоводната програма Ажур

Научете как бързо и лесно да работите със счетоводната програма Ажур

Ажур е система за управление на бизнеса и се състои от отделни модули, работещи в единна база данни: финанси и счетоводство, управление на продажбите, управление на доставките, управление на плащанията, склад, производство и други. С Ажур може да реализирате желания вариант на работа в зависимост от организационната и териториалната структура на предприятието. Може да използвате обща централизирана база данни, включваща всички обекти или да работите, чрез отдалечен достъп и разпределена база данни, която се обновява автоматично в реално време.

По време на обучението си, ще се запознаете с настройките на индивидуален сметкоплан и как да въвеждате счетоводни данни. Ще изготвяте справки, отчети и ще се научите как да сторнирате. Ще разберете как да издавате фактури и ще се запознаете с равнение на салда по материални сметки.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 24 учебни часа
В този курс ще научите как да направите настройки на индивидуален сметкоплан, как да въвеждате счетоводни данни, как да правите справки и отчети и как да сторнирате. Ще научите какво са ДДС дневници и как да издавате фактураи Курсът ще ви даде нужните умения да работите и със складови документи, контировки, салда по материални сметки и др. С това обучение ще придобиете завидни умения, които ще открият за вас много нови възможности за работа.

Най-добрите Лектори:


Росица Йорданова

Росица Йорданова завършва втората си магистратура в катедрата по „Счетоводство и контрол“ към Икономическия университет във Варна, където по-късно става и преподавател. След това нейната кариера преминава през старши одитор в "Делойт" и главен счетоводител на Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“. Росица Йорданова работи като главен счетоводител и ръководител на финансов отдел в единственото по рода си транспортно висши училище в България – ВТУ „Тодор Каблешков“. Едновременно с това, придобива и членство към асоциaцията на дипломираните експерт счетоводители във Великобритания и води семинари по счетоводство и финансов мениджмънт.

Цена на обучението

Отдалечено присъствие / Дистанционна форма

Таксата може да бъде заплатена в брой в офиса на Нет Ит или по банков път.

168 лв. с ДДС
за целия курс


* Всички обучения могат да бъдат закупени на изплащане чрез финансиране от TBI Bank

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: