Запознайте се с особеностите при счетоводно отчитане и данъчно третиране  на криптовалута

Запознайте се с особеностите при счетоводно отчитане и данъчно третиране на криптовалута


Едва ли има човек, който да не е чувал за криптовалутите. За някои хора това е отлично познат финансов инструмент, а за други е нещо напълно ново и неясно. Всяка криптовалута позволява трансфер на стойност онлайн, без да се прибягва до посредник като банка или друга финансова институция което позволява да се прехвърля стойност навсякъде по света, почти моментално, 24/7, с минимални такси.В краткият курс „Криптовалута - същност, подходи на счетоводно отчитане и данъчно третиране“ ще научите историята и същността на криптовалутите. Ще разберете какви са различните подходи при счетоводното им отчитане. Ще получите знания относно данъчното облагане на физическите и юридическите лица при търговия с криптовалути и какъв е обхвата на ДДС при сделките с криптовалута. Ще научите как да декларирате приходите си от криптовалути в данъчната декларация. Курсът приключва с практико-приложна част – ще решавате на казуси за изчисляване на данъчно облагане и счетоводно отчитане на криптовалутата.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 6 учебни часа
По време на курса ще усвоите знания за историята и същността на криптовалутите. Ще разберете какви са подходите за счетоводно отчитане на криптовалутата. Ще придобиете знания относно данъчното облагане на физическите и юридическите лица при търговия с криптовалута. По време на второто занятие е заложено практико-приложна част - решаване на казуси за изчисляване на данъчно облагане и счетоводно отчитане на криптовалутата.

Най-добрите Лектори:


Мирослав Василев

Мирослав Василев е магистър по счетоводство с над 9 години професионален опит – време, в което е имал възможност да работи за производствени предприятия, търговски дружества и банкови институции. От скоро работи на свободна практика, защото след толкова дълъг опит в сферата има необходимите знания и умения. Желанието му да показва най-доброто в професионален план го възнаграждава с две награди по оперативна програма: „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013” финансирана от Европейския социален фонд за участието си в проект “Съвременното обучение по счетоводство в Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов в унисон с националните и европейски приоритети” - 2011 г. и за участие в национална, студентска научна сесия "Решения за бизнес развитие и икономически растеж" - 2013 г.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: