Запознайте се с новите изисквания за касовите апарати и СУПТО

Запознайте се с новите изисквания за касовите апарати и СУПТО


Промените в Наредба Н-18, целящи ограничаването на сивия сектор, засягат всички фирми, които приемат плащания в брой и използват касови апарати, софтуер за управление на продажбите и интегрирани автоматизирани системи за продажба на територията на България.

Бизнес практиката, която вече не е позволена, е при продажба в търговски обект/магазин касовата бележка да се набира на бутоните на касовия апарат отделно от маркирането на продажбата в софтуер. Вече се изисква генериране на уникален номер на продажба (УНП).

Промените, свързани с фискалните устройства, предизвикаха по-широко медийно отразяване, отколкото промените, свързани със софтуерите за управление на продажбите. Ние решихме да обърнем внимание и на двете и то в дълбочина.
В това практическо обучение ще бъдат засегнати новите изисквания за касовите апарати и СУПТО. Ще се обърне внимание на регистрирането и отчитането на продажбите в онлайн магазини и търговски обекти. Ще се разгледат сторно операциите и електронните касови бележки.

Както се предполага, текстовете в наредбата предизвикват нееднозначни тълкувания. Дефинирането на понятия като „начален момент на продажба“ и кога трябва да се генерира УНП, както и случаите, в които в даден обект не се приемат плащания в брой, но клиентът след време отиде в друг търговски обект и плати там в брой, са част от бизнес казусите, които ще бъдат дискутурани.

За кого е подходящо това обучение?
• Управители
• Ръководители на предприятия и отдели
• Счетоводители

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 1 учебни часа
Изисквания към софтуерите и касовите апарати, с които се отчитат продажби. Изисквания към производители и разпространители на СУПТО. Изисквания към лицата, използващи софтуери за управление на продажби в търговските си обекти.
Продължителност: 2 учебни часа
Изисквания към лицата, извършващи продажби чрез електронни магазини. Софтуери на електронни магазини. Актуални срокове за привеждане в съответствие.
Продължителност: 1 учебни часа
Регистриране и отчитане на продажби/сторно операции. Предаване на данни за продажбите в търговските обекти към НАП. Изменения във формата и начина на предаване на данните. Нови елементи и изисквания към фискалната касова бележка. Промени, свързани с реда за извършване на сторно операции. Промени, свързани с възможността за издаване на фискален бон в електронен вид.
Продължителност: 2 учебни часа
Промени, свързани с дневните финансови отчети и книгата за дневните финансови отчети. Актуални срокове и очаквани нови промени през 2020.
Продължителност: 3 учебни часа
Тълкувания на текстовете от Наредба Н-18 във връзка с различни казуси от практиката.

Цена на обучението

Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: