Оптимизирайте процеса по вземане на управленски решения

Оптимизирайте процеса по вземане на управленски решения

1434 завършили курсисти досега!

Искате ли да придобиете практически познания за съставяне на бюджети и да се научите как да използвате финансовите данни за извличане на информация, която да ви помогне да оптимизирате процеса по вземане на управленски решения, да подобрите вътрешнофирмената финансова комуникация и да повишите ефективността и възвращаемостта във фирмата, в която работите, или бизнеса, който управлявате? В такъв случай имаме точното обучение за вас, което представя пълния инструментариум, необходим за управлението на бюджетния процес.

В обучението по Планиране и бюджетиране ще се запознаете с видовете бюджети и етапите при тяхното изготвяне. Ще разберете разликата между дългосрочни и краткосрочни финансови планове. Ще можете да разграничавате различните видове оперативни и финансови бюджети и връзката между тях. Ще се научите да съставяте бюджети за продажби, производство, материали и суровини, за труда, използван в производството, за косвените производствени разходи, за крайните салда на материалните запаси, за маркетинг и администрация.

По време на обучението ще упражните новите знания като съставите практически примери за бюджет за приходите и разходите, бюджет за активите и пасивите и бюджет за паричните потоци. След края на курса ще сте в състояние да определяте основните особености, предимства и недостатъци на бюджетирането, ще познавате трудностите и пречките в бюджетния процес и ще можете да идентифицирате основните участници в бюджетния процес.

За кого е подходящо това обучение?
• Управители на фирми
• Ръководители на предприятия и отдели
• Предприемачи
• Финансови специалисти
• Главни счетоводители

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 1 учебни часа
Същност на планирането и бюджетирането. Основни функции на бюджетирането. Място на бюджетирането в системата на планирането на предприятието. Съдържание на бюджетния процес. Видове бюджети. Основни стъпки при съставянето на бюджет. Съставни части на бюджета. Методологически, правни и качествени принципи и правила при изготвянето на бюджети.
Продължителност: 2 учебни часа
Съставяне на бюджет за продажбите. Съставяне на производствен бюджет. Съставяне на бюджет за директния труд. Съставяне на бюджет за индиректните производствени разходи Съставяне на бюджет за доставките на материали и суровини. Съставяне на бюджет за администрацията. Съставяне на бюджет за търговските и дистрибуционни разходи. Съставяне на бюджет за маркетингови разходи.
Продължителност: 3 учебни часа
Съставяне на бюджет за приходите и разходите. Съставяне на бюджет за активите и пасивите. Съставяне на бюджет за паричните потоци. Практическа задача – бюджетиране във фирма.
Продължителност: 3 учебни часа
Фиксирани и гъвкави бюджети. Фактори, които трябва да се вземат предвид при гъвкавите бюджети. Бюджетиране, базирано от нулата – предимства и ограничения. Бюджетиране, основано на дейности. Бюджети, които постоянно се обновяват и допълват – предимства и недостатъци. Използване на бюджетите от мениджърите като инструменти за постигане на целите.

Най-добрите Лектори:


Росица Йорданова

Росица Йорданова завършва втората си магистратура в катедрата по „Счетоводство и контрол“ към Икономическия университет във Варна, където по-късно става и преподавател. След това нейната кариера преминава през старши одитор в "Делойт" и главен счетоводител на Четвърта езикова гимназия „Фредерик Жолио-Кюри“. Росица Йорданова работи като главен счетоводител и ръководител на финансов отдел в единственото по рода си транспортно висши училище в България – ВТУ „Тодор Каблешков“. Едновременно с това, придобива и членство към асоциaцията на дипломираните експерт счетоводители във Великобритания и води семинари по счетоводство и финансов мениджмънт.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

95 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

  • Курсист: РАДИНА ЛИЧЕВА
    10.04.2020

    Обучението зо ГДД по чл.50 беше страхотно. Лекторът обясняваше всичко спокойно и много подробно. Изключително съм доволна. Благодаря Ви!

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: