Трудово досие от А до Я

Трудово досие от А до Я

Искате ли да разберете защо новият режим за защита на личните данни е от особена важност за работодателите? Наясно ли сте със съдържанието на трудовите досиета на вашите служители и обработката на личните данни на всеки един от етапите на трудовите правоотношения? Знаете ли дали всяка огранизация трябва да има длъжностно лице по защита на данните и какви са неговите задачи и отговорности? Отговор на тези и още много други въпроси ще получите по време на практическото обучение Трудово досие и лични данни (GDPR).

Работодателят е администратор на лични данни и като такъв съхранява трудово досие за всеки един работник или служител във връзка с чл. 128б от КТ. Първата част от обучението ще ви запознае с документите, необходими при постъпване на работа, по време на работа и при прекратяване на трудов договор. След което ще се премине към сроковете и начините на съхранение на документите в трудовите досиета. Ще се запознаете с изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие.

Втората част от обучението ще обърне внимание на задълженията на работодателите относно защитата на личните данни в трудовите правоотношения и GDPR регламента. Ще се обсъдят основанията за обработване на лични данни от работодателите и типовете данни спрямо етапите от ТПО. В края на обучението ще се разгледат казуси и ще получите отговори на въпросите, които ви вълнуват.

За кого е подходящо това обучение?
• Управители на фирми
• Ръководители на предприятия и отдели
• Хора, които искат да надградят знанията си
• Юристи
• Собственици на малки и средни фирми
• Хора, които желаят да започнат собствен бизнес
• Оперативни счетоводители без опит в ТРЗ
• Др.

Само курсистите положили финален изпит от този курс, ще имат право да получат Сертификат, който Счетоводната академия към Нет Ит ще им предостави!

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 1 учебни часа
Трудов договор – видове. Длъжностна характеристика. Документи по КТ. Документи за квалификация и правоспособност. Декларации и други документи по GDPR.
Продължителност: 1 учебни часа
Документи за отсъствия – отпуски, болнични и др. Допълнителни споразумения, анекси и заповеди. Други документи.
Продължителност: 1 учебни часа
Заявление, уведомление и др. Заповед за прекратяване на ТПО. Декларации. Атестационна карта и обходен лист. УП2 и УП3.
Продължителност: 1 учебни часа
Електронно трудово досие. Изисквания за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие. Съхранение на документи по извънтрудови правоотношения.
Продължителност: 1 учебни часа
Нови моменти за работодателите по защита на данните. Какви данни се обработват, цели и основания за обработване на лични данни от работодателите. Лични данни на работниците и служителите при сключване, действие и прекратяване на ТД. Вътрешно фирмена документация и индивидуални документи във връзка с обработването на лични данни. Условия и начини на съхранение, срокове на съхранение и унищожаване на документи с лични данни по трудовите правоотношения.
Продължителност: 2 учебни часа
Трябва ли всяка организация да има ДЛЗД? Длъжностно лице по защита на данните от организацията или външно за организацията лице? Задачи и отговорности на ДЛЗД. Изисквания, на които да отговаря длъжностното лице по защита на данните.
Продължителност: 2 учебни часа
Практически насоки и съвети.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

85 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: