Запознайте се с особеностите при попълването и подаването на декларацията

Запознайте се с особеностите при попълването и подаването на декларацията

1280 завършили курсисти досега!

Наближава срокът 30.04.20 за подаването на годишните данъчни декларации по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за отчетната 2019 г. Това със сигурност предизвиква във вас напрежение и притеснение относно коректното попълване на формулярите.

Решихме да ви облекчим и да ви спестим време, затова създадохме това кратко практическо обучение, което ще засегне актуалните въпроси при попълването и подаването на декларацията.

Съществуват изменения и допълнения в ЗДДФЛ, които се прилагат след 31.12.2019 г и са в няколко направления – относно задълженията за подаване, срока за използване на отстъпката от 5 на 100 върху дължимите годишни данъци и начина на подаване на декларацията по чл. 50 от самоосигуряващите се лица.

Заедно с промените, които е предвидено да се приложат при подаването на декларациите през 2020 г., съществуват и нови образци, като нашата цел е да засегнем и обсъдим всичко, което касае особеностите при попълването и подаването на декларациите.

За кого е подходящо това обучение:
• Лица, получили доход по граждански договори;
• Лица, получили доходи от наеми;
• Лица, получили доходи от продажба на имущество;
• Лица, получили доход от лихви по депозити;
• Съдружници или акционери, полагащи личен труд в дружествата;
• Лица, получили доход от патентни дейности;
• Лица, предоставили/получили парични заеми над 10 000 хил. лв;
• Лица, получили парични и предметни награди от игри, състезания или конкурси;
• Лица, реализирали доход под формата на дивидент/ликвидационен дял от чужбина;
• Лица, притежаващи акции/дялове в дружества с място на стопанска дейност в чужбина;
• Лица, ползващи данъчни облекчения съгласно ЗДДФЛ.

Цялостна програма на обучението:

Продължителност: 6 учебни часа
В първата част от обучението ще се запознаете с особеностите при облагането на доходите на физическите лица и ще разберете кои са доходите, които подлежат на деклариране. Ще се обсъди кои са данъчно задължените лица, кои доходи са облагаеми и кои – не. Ще се представят видовете данъци и данъчни ставки съгласно ЗДДФЛ. Ще научите какви данъчни облекчения съществуват и ще се запознаете с годишните данъчни основи. След което ще се премине към представянето на актуалните изменения и допълнения в ЗДДФЛ. Във втората част от обучението ще научите какви са особеностите при попълването на декларацията и ще получите практически насоки за коректното й попълване. Ще бъдат разгледани и обсъдени подробно образецът на годишната данъчна декларация по чл. 50 и нейните приложения. По време на обучението ще имате възможност да зададете своите въпроси.

Цена на обучението

Дистанционна форма

Обучението в дистанционна форма е безплатно.

Безплатно!


Финален изпит и сертификат

Преминаване на финален изпит и издаване на сертификат (по желание!)

95 лв. с ДДС


Мнения на курсисти:

Добави мнение за това обучение:

Избери рейтинг: