Депозитен сертификат

Депозитният сертификат (CD) е вид спестовна сметка, която изисква да държите парите си в нея за определен период от време. В замяна на този ангажимент банките обикновено предлагат по-високи лихвени проценти по компактдисковете, отколкото по традиционните спестовни сметки. CD-тата са застраховани от FDIC до 250 000 USD на вложител, така че те могат да бъдат сигурно място за съхранение на парите ви. Важно е обаче да запомните, че обикновено няма да имате достъп до парите си до настъпване на падежа на компактдиска. Ако ви се наложи да изтеглите парите си преди падежа на компактдиска, обикновено ще трябва да платите неустойка. Поради тази причина компактдисковете са най-подходящи за хора, които разполагат с пари, до които нямат нужда от незабавен достъп.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма