Депозити на виждане (До поискване)

Депозитите до поискване са средства, депозирани по разплащателни сметки в банки, които могат да бъдат изтеглени при поискване. Тези сметки обикновено се използват от компании и физически лица за ежедневни транзакции, като например плащане на заплати и наеми. Депозитите до поискване понякога се наричат и разплащателни сметки или транзакционни сметки. Въпреки че депозитите до поискване са удобни за ежедневни транзакции, те често не носят голям лихвен доход. В резултат на това много хора предпочитат да държат само малка част от общите си спестявания в сметки за депозити до поискване. Въпреки това гъвкавостта и лесният достъп до средствата правят тези сметки съществена част от финансовия живот на повечето хора.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма