Счетоводство на ресторанти

Счетоводството е важна част от всеки бизнес и ресторантите не правят изключение. В допълнение към проследяването на приходите и разходите, счетоводството на ресторантите може да помогне да се получи ясна картина на цялостното финансово състояние на бизнеса. Счетоводството на ресторантите обикновено включва проследяване на продажбите, разходите за храна и напитки, разходите за труд и други оперативни разходи. Тази информация може да се използва за идентифициране на областите на разхищение, за наблюдение на тенденциите и за вземане на информирани решения относно ценообразуването и разработването на менюта. Накратко, счетоводството е основен инструмент за всеки собственик или управител на ресторант, който иска да осигури дългосрочен успех на своя бизнес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма


Въпроси и отговори свързани с "Счетоводство на ресторанти":

Когато управлявате ресторант, е важно да следите инвентара си по всяко време. Това включва редовно проследяване на нивата на запасите, както и следене на евентуалните загуби, които могат да възникнат поради разваляне или кражба от служителите. За да управлявате успешно инвентара си, можете да използвате няколко различни метода, като ръчно преброяване и използване на специализирани софтуерни програми за ресторанти. От тези стратегии използването на специализиран софтуер може да осигури най-точна и актуална информация за нивата на инвентара ви. Това не само ви позволява да следите тенденциите в продажбите и да вземате по-информирани решения за покупки, но и лесно да наблюдавате всякакви аномалии в инвентара или евентуални отпадъци. Независимо дали току-що започвате работа или искате да подобрите съществуващите си процеси, проследяването на инвентара е жизненоважна част от управлението на успешен ресторантьорски бизнес.
Счетоводството на ресторантите може да бъде сложна задача. Трябва да следите инвентара, да планирате разходите за храна и да прогнозирате продажбите. Но какво да правите, когато запасите ви са на привършване? Има няколко неща, които можете да направите, за да избегнете недостиг: - Първо, прегледайте инвентара си и вижте кои продукти са на изчерпване. Има ли продукти, които могат да бъдат заменени? Например, ако пилешкото месо е на привършване, може би можете да използвате пуешко вместо него. - Второ, проверете прогнозите си за продажбите и вижте дали можете да намалите някои от артикулите в менюто, които не се продават толкова добре. Това ще ви помогне да освободите част от наличностите за продуктите, които се търсят. - Трето, свържете се с доставчиците си и вижте дали могат да ви осигурят повече от необходимите продукти. Това може да означава да направите по-голяма поръчка или да платите по-висока цена за бърза доставка. - Четвърто, помислете за провеждане на промоция или специална оферта, за да увеличите продажбите на артикулите, които ви липсват. Това ще ви помогне да изчистите складовите си наличности и същевременно ще ви донесе допълнителни приходи. Като следвате тези стъпки, можете да избегнете недостиг на стоки и да поддържате ресторанта си в добро състояние.
Изготвянето на бюджет е важна първа стъпка в управлението на финансите, но това е само половината от успеха. Другата половина е да се придържате към бюджета. За съжаление, това може да е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Ето няколко съвета, които ще ви помогнат да се придържате към правилата: 1. Следете разходите си. Счетоводството на ресторанта може да бъде полезен начин да направите това, тъй като ви позволява да видите точно къде отиват парите ви всеки месец. 2. Направете корекции, ако е необходимо. Ако установите, че постоянно харчите прекалено много в определени категории, опитайте се да намалите разходите си в други области или да увеличите общия си бюджет. 3. Поддържайте мотивацията си. Напомняйте си защо изобщо се придържате към бюджета. Независимо дали става въпрос за спестяване за конкретна цел или просто за излизане от дълговете, припомнянето на целите ви може да ви помогне да се придържате към тях. С малко планиране и дисциплина е възможно да съставите бюджет и да се придържате към него. Като проследявате разходите си и правите корекции при необходимост, можете да сте сигурни, че парите ви правят точно това, което искате.
В ресторантите има много разходи, които могат да се приспаднат от данъците. Това включва себестойността на продадените стоки, която е цената на продадените храни и напитки. Включват се и разходите за труд, които са заплатите, изплащани на служителите. Други разходи като наем, комунални услуги и консумативи също подлежат на приспадане. Счетоводното отчитане на тези разходи може да бъде сложно, но е важно да се направи, за да се увеличи сумата, която се спестява от данъци.
Управлението на заплатите на служителите е важна част от управлението на всеки бизнес, особено в ресторантьорството. За да сте сигурни, че служителите ви получават справедливо възнаграждение за труда си, трябва да познавате добре основните счетоводни принципи. Това включва например следене на входящите приходи и разходи, както и наблюдение на паричните потоци, за да сте сигурни, че имате достатъчно средства в наличност, за да изплащате заплатите на служителите си. Освен това е важно да сте наясно със законовите изисквания относно минималната работна заплата и заплащането на извънредния труд, така че винаги да сте в съответствие с щатските и федералните закони. Като предприемете тези стъпки, можете да гарантирате, че служителите ви получават заплатите, които заслужават, като същевременно осигурите финансовото здраве на ресторантьорския си бизнес.