Депозитна сметка

Депозитната сметка е банкова сметка, в която клиентите могат да депозират пари за съхранение. По сметката обикновено се плаща лихва върху депозираните средства, а клиентът може да изтегли парите по всяко време, като уведоми банката или представи сертификат за депозит. Депозитните сметки са популярен начин за спестяване на пари, тъй като предлагат сигурност и безопасност, като същевременно позволяват на клиентите да имат достъп до средствата си при необходимост. Лихвените проценти по депозитните сметки варират в зависимост от банката и вида на сметката, но обикновено те предлагат по-добра доходност от другите видове спестовни сметки. Поради тази причина депозитните сметки са добър вариант за тези, които търсят място, където да съхраняват парите си.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма