Детски влог

Откриването на спестовна сметка на името на детето е чудесен начин да започнете да го учите на финансова отговорност. Тя може също така да им помогне да създадат гнездо за бъдещето си. Повечето банки предлагат удобни за деца спестовни сметки без минимално салдо и без месечни такси. Това улеснява родителите да започнат да насърчават децата си да спестяват още от ранна възраст. Много банки предлагат и специални лихвени проценти за детски спестовни сметки, което може да помогне парите да нарастват още по-бързо. А ако детето някога се нуждае от достъп до парите, обикновено може да ги изтегли с разрешението на родител или настойник. Така че, ако искате да помогнете на детето си да спестява за бъдещето си, откриването на спестовна сметка на негово име е чудесно начало.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма