Дефлация

Инфлацията често се възприема като нещо лошо, но дефлацията може да бъде също толкова вредна за икономиката. Дефлацията се проявява, когато количеството пари в обращение намалява, което затруднява инвестициите и разширяването на бизнеса. Това може да доведе до по-висока безработица и по-ниски заплати, както и до намаляване на потребителските разходи. В резултат на това дефлацията може да предизвика спирала на икономически спад, от която е трудно да се излезе. Най-добрият начин за борба с дефлацията е да се увеличи паричното предлагане, което може да стане чрез стимулиращи разходи или чрез печатане на повече пари. Това обаче може да доведе и до инфлация, ако не се прави внимателно. Поради това борбата с дефлацията е деликатен баланс, който трябва да се следи внимателно от политиците.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма