Дилър

Независимо дали искате да купите или да продадете, дилърът може да бъде полезен посредник. Дилърите имат опит в покупко-продажбите за собствена сметка и често имат връзки с широк кръг от купувачи и продавачи. В резултат на това понякога те могат да помогнат за намирането на най-добрата цена за даден артикул. Освен това дилърите обикновено събират комисиона или процент от сделката, което може да ви спести неудобството да договаряте цените сами. Важно е обаче да помните, че дилърите са мотивирани от собствените си резултати, така че винаги е разумно да направите собствено проучване, преди да сключвате сделки.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма