Диференциация на услугите

В днешната икономика банките непрекъснато се борят за клиенти. Един от начините, по които банките се разграничават от своите конкуренти, е да внушават, че техните услуги са по-качествени. Банките могат да твърдят, че обслужването на клиентите им е по-добро, че предлагат по-иновативни продукти и услуги или че по-добре разбират нуждите на клиентите си. Какъвто и да е случаят, банките разчитат на диференциацията, за да убедят потенциалните си клиенти, че си струва да правят бизнес с тях. Разбира се, клиентът сам решава дали твърденията на банката са верни или не. Въпреки това банките трябва да продължат да диференцират услугите си, за да изпреварят конкуренцията.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма