Добър вальор

Когато две банки си изпращат или получават пари една от друга, те често използват т.нар. "валс" Това е предварително определен период от време (обикновено два дни), през който никоя от страните не дължи и не получава лихви. Валсът позволява техническото изпълнение на превода и помага да се гарантира, че и двете страни са удовлетворени от споразумението. За да бъде вальорът успешен, двете банки трябва добре да разбират нуждите и очакванията си. В противен случай преводът може да отнеме повече време от очакваното или едната банка да се окаже длъжник на другата по отношение на лихвите. Когато обаче всичко върви гладко, вальорът може да бъде чудесен начин за улесняване на междубанковите преводи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма