Договорен лихвен процент

Лихвеният процент, за който се договарят банката и нейните клиенти, се определя от няколко фактора. Най-важният фактор е основният лихвен процент, определен от Централната банка. Този лихвен процент определя минималния размер на лихвата, която банката може да начислява за даден кредит. Други фактори са пазарните условия за кредити и депозити, условията и рискът на тези кредити и депозити, както и други обстоятелства. Като вземат предвид всички тези фактори, банките са в състояние да определят лихвени проценти, които са справедливи и за двете страни. Това помага да се гарантира, че кредитите се изплащат и че банките са в състояние да покрият разходите си. На свой ред тази стабилност спомага за поддържането на стабилна икономика.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма