Документарен кредит

Документарният акредитив, известен също като акредитив, е вид финансиране, което може да се използва в международната търговия. При това споразумение банката се задължава да плати на доставчика на стоки от името на купувача. След това купувачът изплаща сумата на банката след определен период от време, обикновено 30-60 дни. За да бъде извършено плащането, доставчикът трябва да представи набор от документи, които обикновено включват коносамент. Този вид финансиране може да бъде много изгоден за купувачите, тъй като им позволява да получат стоки, без да се налага да плащат предварително. То може да бъде полезно и за доставчиците, тъй като им дава известна увереност, че в крайна сметка ще им бъде платено за техните продукти. Документарните акредитиви често се използват в ситуации, в които купувачът

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма