Дружество с ограничена отговорност (ООД)

Дружеството с ограничена отговорност е вид стопанска единица, която предлага на своите собственици ограничена защита на отговорността. Дружествата с ограничена отговорност се създават от едно или повече физически лица, които след това отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството. Това означава, че ако LLC бъде съдено, личните активи на собствениците са защитени от кредиторите. LLC също така имат гъвкавостта да избират как да бъдат облагани - като еднолично дружество, партньорство или корпорация. Това ги прави привлекателен вариант за малкия бизнес и предприемачите. При учредяването на LLC е важно да се избере име на компанията и да се регистрира в държавата. LLC трябва също така да изготви оперативно споразумение, което очертава правилата и разпоредбите за това как ще се управлява дружеството

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма