Дълг

Съществуват много различни видове дългове, но общото между тях е, че трябва да бъдат изплатени. Дългът може да бъде поет по различни причини, като например закупуване на жилище или автомобил, заплащане на обучение или вземане на заем за бизнес цели. Независимо от причината за дълга, важно е да го погасите своевременно, за да избегнете влошаване на кредитния си рейтинг и начисляване на такси за забава. Когато изпитвате затруднения при погасяването на дълга, има няколко възможности, с които разполагате. Можете да преговаряте с кредиторите си за по-ниски лихвени проценти или по-гъвкави условия за погасяване. Можете също така да разгледате възможности за консолидация или рефинансиране, за да направите дълга си по-управляем. Каквато и възможност да изберете, важно е да предприемете действия и да

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма