Електронни пари

Електронните пари, известни още като електронни пари, са вид платежна система, която използва цифрови методи за извършване и получаване на плащания. Електронните пари могат да се съхраняват на редица различни устройства, включително смартфони, компютри и специални платежни карти. Едно от основните предимства на използването на електронни пари е, че те могат да се използват за извършване на плащания, без да е необходимо да имате банкова сметка. Това може да бъде полезно за хора, които нямат достъп до традиционните банкови услуги, или за тези, които просто предпочитат да не ги използват. Електронните пари могат да се използват и за извършване на международни плащания, което може да бъде полезно за предприятия или физически лица, които трябва да изпращат или получават пари от чужбина. Като цяло електронните пари стават все по-популярни като платежно средство

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма