Емитиране

Емитирането и разпространението на собствени ценни книжа от правителства, търговски банки или други финансови и нефинансови институции е критичен въпрос. Той е в основата на много скорошни финансови кризи и има потенциала да предизвика нова. Проблемът е, че когато институциите емитират ценни книжа, те създават пари от въздуха. След това тези нови пари навлизат в икономиката и се засилва инфлационният натиск. Ако не се следи внимателно, този процес може да излезе извън контрол и да доведе до икономически колапс. Другият проблем при емитирането на ценни книжа е, че то може да доведе до балони на активите. Когато цените се повишават от твърде много нови пари, преследващи твърде малко активи, се създава балон. Тези балони в крайна сметка се спукват, което води до свиване на икономиката и често до рецесия. За да се избегнат тези проблеми,

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма