Жилищно - ипотечни заеми

Ипотечните кредити са важен източник на финансиране за много хора, които искат да закупят жилище. Като вземат заем и използват имота като обезпечение, кредитополучателите могат да получат парите, от които се нуждаят, за да си купят жилище, без да се налага да правят голяма първоначална вноска. Ипотечните кредити могат да се използват и за финансиране на подобрения в дома или за извършване на други промени в имота. Освен това ипотечните кредити могат да се използват за закупуване на инвестиционни имоти или ваканционни жилища. За много хора ипотечните кредити са съществена част от процеса на закупуване на жилище.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма