Жилищно - спестовен влог

Когато става въпрос за покупка на нов дом, едно от най-големите предизвикателства често е спестяването на първоначалната вноска. Чудесен начин да улесните този процес е да откриете спестовна депозитна сметка за жилище. Този вид сметка е специално разработена за хора, които искат да купят или да построят нов дом, и предлага няколко основни предимства. Първо, средствата, които се внасят в сметката, са предназначени специално за тази цел, което може да ви помогне да се придържате към целта си за спестяване. Освен това много банки предлагат специални лихвени проценти по този вид сметки, което може да ви помогне да увеличите парите си още по-бързо. И накрая, наличието на спестовна депозитна сметка за жилище може да ви даде право да се възползвате от специални правителствени програми, които могат да ви осигурят допълнителна помощ при закупуването

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма