Загуба

Загубата е неизбежна част от живота. В някакъв момент всеки ще изпита болката от загубата на някого или нещо, което обича. Въпреки че е невъзможно да се предпазим напълно от загубата, има неща, които можем да направим, за да сведем до минимум нейното въздействие. Например, можем да изградим силни взаимоотношения с близките си и да се погрижим да ценим времето, което имаме с тях. Можем също така да се опитаме да живеем в настоящия момент колкото е възможно повече и да се наслаждаваме на простите радости на живота. Правейки тези неща, можем да смекчим удара от загубата, когато тя неизбежно настъпи.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма