Златен резерв

Централните банки държат златни резерви като средство за съхранение на стойност. Когато стойността на хартиената валута стане несигурна, златото се превръща в привлекателна алтернатива. Златният стандарт се използваше за обезпечаване на хартиената валута, но беше изоставен в полза на фиатната валута, която не е обезпечена с никаква физическа стока. В резултат на това централните банки трябва да разчитат на други средства, за да гарантират стойността на своите валути. Един от начините за това е да поддържат резерв от златни кюлчета и монети. По този начин централните банки могат да спомогнат за стабилизиране на стойността на валутите си и да се предпазят от инфлация. Освен това притежаването на златен резерв дава на централните банки известна степен на независимост от политически натиск. Поради тези причини централните банки вероятно ще поддържат своите резерви от злато в обозримо бъдеще.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма