Инвестиции

Когато повечето хора мислят за инвестиции, те се сещат за акции, облигации и други ценни книжа. Съществуват обаче много други видове инвестиции, които могат да бъдат също толкова печеливши. Например недвижимите имоти са популярен инвестиционен избор за много хора. Чрез закупуването на имот можете да получавате доходи от наем или да продадете имота с цел печалба по-късно по пътя. Друга възможност е да инвестирате в бизнес. Това може да бъде рисковано предложение, но ако бизнесът е успешен, той може да осигури значителна възвръщаемост на инвестицията. Какъвто и вид инвестиция да изберете, важно е да направите проучване и внимателно да обмислите възможностите си, преди да вземете окончателно решение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма