Индосамент

Индосаментът е подпис, който се поставя на гърба на документ. Той се използва за прехвърляне на правото на собственост върху документа и всички стоки или пари, обхванати от него. Когато индосирате документ, вие по същество прехвърляте собствеността върху него на лицето, посочено в индосамента. Индосирането трябва да се извърши в присъствието на свидетел, който също подписва документа. След като документът е индосиран, той може да бъде прехвърлен на друго лице чрез индосиране. Индосирането на документ е прост начин да се прехвърли собствеността върху него, без да се налага да се преминава през неудобствата на прехвърлянето на правото на собственост чрез по-формален процес.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма