Инкасо

Терминът "инкасо" се отнася за банкова операция, при която обслужващата банка събира суми по платежни документи, които кредитират или дебитират сметките на нейните клиенти. Това може да включва събиране на пари в брой, както и на чекове и други видове плащания. Инкасото може да се използва както за фирми, така и за физически лица, и е удобен начин да се гарантира, че всички плащания се получават своевременно. Освен това incasso може да помогне да се избегнат всякакви такси за просрочие или NSF, които могат да бъдат свързани с пропуснати или забавени плащания.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма