Инкасови операции

Преследването на вземания и извършването на плащания от името на клиенти може да бъде времеемък и разочароващ процес за бизнеса. За щастие, съществуват редица операции по събиране на вземания, които могат да бъдат възложени на външни изпълнители, за да се намали тежестта върху бизнеса. Агенциите за събиране на вземания са специализирани в проследяването на просрочени плащания и често разполагат с широка мрежа от ресурси. Те могат също така да предоставят на предприятията ценни сведения за процеса на събиране на вземания, като по този начин спомагат за рационализиране на операциите и подобряване на процента на събираемост. Освен това много агенции за събиране на вземания предлагат услуги за проследяване на пропуски, които могат да се използват за откриване на липсващи или неотговарящи клиенти. В крайна сметка възлагането на дейности по събиране на вземания на външни изпълнители може да спести на предприятията време и пари, като същевременно подобри процента на събираемост.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма