Инсолвенти

Неплатежоспособността е сериозен финансов проблем, който може да възникне, когато дадено лице или организация дължи повече пари, отколкото може да изплати. В случая на банка неплатежоспособността може да настъпи, когато институцията има повече лоши дългове в счетоводните си книги, отколкото може да покрие с резервите си. Това може да се случи по различни причини, но обикновено е резултат от неизпълнението на твърде много заеми. Когато една банка изпадне в неплатежоспособност, тя често е принудена да затвори врати, оставяйки клиентите си без достъп до техните депозити. Това може да доведе до сериозни финансови затруднения, особено за тези, които сами са изпаднали в състояние на неплатежоспособност.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма