Интензивност на конкуренцията

Конкуренцията е от съществено значение за развитието на всяка индустрия. Тя насърчава предприятията да въвеждат иновации и предоставя на потребителите по-добър избор и по-ниски цени. Интензивността на конкуренцията може да бъде измерена чрез действието на редица фактори, включително броя на балансовите конкуренти, скоростта на развитие на сектора на финансовите услуги, нивото на цените на услугите и съхранението, липсата на диференциация или спирането на ръста на цените, разнообразните конкуренти и силните стратегически сътресения в развитието на сектора на финансовите услуги. Високите бариери за навлизане на пазара също могат да увеличат интензивността на конкуренцията, като затрудняват навлизането на нови предприятия на пазара. Като разбират тези фактори, предприятията могат да адаптират стратегиите си, за да останат конкурентоспособни в постоянно променящия се пейзаж.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма