Ипотекиране

Ипотеката е често срещан начин за финансиране на покупката на жилище, като може да се използва и за обезпечаване на други видове заеми. По същество ипотекирането включва залагане на актив, като например имот или превозно средство, като обезпечение по кредита. Стойността на обезпечението обикновено е равна или по-голяма от размера на заема, което помага за защита на кредитора в случай, че кредитополучателят не изпълни задълженията си по заема. Ипотечните заеми обикновено се изплащат за период от години и обикновено имат фиксиран лихвен процент. Това означава, че месечните вноски остават едни и същи през целия срок на заема, което улеснява кредитополучателите да планират плащанията си. Ипотечният кредит може да бъде полезен начин за финансиране на голяма покупка, но е важно да се

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма