Кеш

Кешът е важен за фирмите и физическите лица по редица причини. Наличието на кеш в брой ви позволява да правите покупки бързо и лесно, без да се налага да преминавате през процеса на откриване на банкова сметка или прехвърляне на средства. Освен това кешът осигурява ниво на сигурност в случай на спешни случаи. Ако разполагате с пари в брой, можете да получите незабавен достъп до тях в случай на обир или друга криза. И накрая, кешът може да се използва за получаване на лихва. Много банки предлагат по-високи лихвени проценти за депозити, направени в брой, така че задържането на кеша може да ви помогне да спечелите повече пари с течение на времето. Независимо дали сте физическо лице или фирма, кешът може да бъде ценен актив.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма