Коефициент на обща ликвидност

Коефициентът на обща ликвидност е ключов финансов показател, който измерва количеството парични средства и активи, с които банката разполага, за да посрещне краткосрочните си задължения. Здравословният коефициент на ликвидност обикновено е около 10%, което означава, че банката има 10% от активите си в парични средства или други лесно ликвидни инвестиции. Това гарантира, че банката може да посрещне задълженията си дори в случай на внезапно намаляване на депозитите или увеличаване на търсенето на кредити. Следователно коефициентът на обща ликвидност е важен инструмент за оценка на финансовата стабилност на банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма