Конвертируема валута

Конвертируемата валута е вид валута, която може да бъде купувана или продавана без ограничения при обмяната ѝ в други валути. Този вид валута обикновено се използва от бизнеса и инвеститорите при извършване на транзакции в чужди държави. Конвертируемите валути обикновено са по-стабилни от неконвертируемите валути и често са обезпечени с държавни резерви. Поради тези причини конвертируемите валути често се разглеждат като сигурна инвестиция. Въпреки това съществуват някои рискове, свързани с инвестирането в конвертируеми валути. Например, ако стойността на валутата се понижи, инвеститорите могат да загубят пари. Освен това конвертируемите валути могат да бъдат обект на правителствен контрол, което може да повлияе на тяхната стойност. Като цяло конвертируемите валути предлагат на инвеститорите стабилност и сигурност, но е важно да сте наясно с потенциалните рискове, преди да правите каквито и да било инвестиции

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма