Консолидация

Всеки, който някога е вземал заем, знае, че изплащането му може да бъде предизвикателство. Не само че трябва да се притеснявате за навременното изплащане на месечните вноски, но и да следите за множество заеми с различни лихвени проценти и условия. Консолидацията на дълга може да бъде полезен начин да управлявате заемите си и да направите погасяването им по-лесно управляемо. Когато консолидирате заемите си, вземате един нов заем, за да изплатите всички съществуващи заеми. Това може да помогне за опростяване на процеса на изплащане и да спести пари от лихви с течение на времето. консолидацията може също така да ви помогне да си осигурите по-нисък лихвен процент, което може да ви спести още повече пари в дългосрочен план. Ако се затруднявате да изплащате заемите си, консолидацията може да е полезен вариант за вас.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма