Консорциум

Консорциумите съществуват от древни времена, като първите примери датират от времето на Римската империя. В днешно време консорциумите обикновено се създават с цел осъществяване на конкретен проект или дейност. Например група компании могат да създадат консорциум за изграждане на нова магистрала. Всяка компания в консорциума отговаря за изграждането на определен участък от пътя. В други случаи може да се създаде консорциум за съвместно разработване и пускане на пазара на нов продукт. Например група университети могат да създадат консорциум, който да предлага онлайн курсове. Чрез обединяване на ресурсите и експертния опит консорциумите могат да изпълняват задачи, които биха били трудни за самостоятелно изпълнение от отделни компании или организации.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма