Кореспондентска банка

Банката кореспондент е банка, която предоставя услуги от името на друга банка. Кореспондентските банки обикновено предоставят услуги като парични преводи и валутни операции. За да може една банка да предлага тези услуги, тя трябва първо да установи отношения с други банки. Тези взаимоотношения са важни, защото позволяват на банките да обменят информация и да извършват транзакции помежду си. Системата на банките кореспонденти се използва от банките по целия свят и играе важна роля в световната търговия. Когато клиент иска да изпрати пари в друга държава, неговата банка обикновено използва банка кореспондент в тази държава, за да улесни трансакцията. Тази система позволява на банките да предлагат на клиентите си широк набор от международни услуги.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма