Краткосрочен кредит

Краткосрочният кредит може да бъде полезен начин за покриване на неочаквани разходи или за посрещане на финансови задължения в периода между заплатите. Важно е обаче да се запознаете с условията на всеки краткосрочен кредит, преди да го вземете, тъй като често те могат да бъдат свързани с високи лихвени проценти и такси. Освен това кредитополучателите трябва да са наясно със законите на своята държава по отношение на краткосрочните заеми, тъй като в някои държави има ограничения за максималната сума, която може да бъде заета, или за таксите, които могат да бъдат начислени. Като обмислят внимателно всички тези фактори, кредитополучателите могат да се уверят, че вземат краткосрочен заем, който най-добре отговаря на техните нужди.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма