Кредит "До поискване"

Кредит до поискване е банков заем, който трябва да бъде погасен при поискване от кредитора. На междубанковия паричен пазар този вид кредит е най-широко използван. Най-голямото предимство на този вид кредит е, че той дава възможност на кредитополучателя да заеме големи суми пари бързо и лесно. Освен това лихвените проценти по тези кредити обикновено са по-ниски от тези по другите видове кредити. Най-големият недостатък на кредита до поискване обаче е, че кредиторът може да поиска връщане на сумата по всяко време, което може да постави кредитополучателя в затруднено финансово положение. Поради тази причина е важно внимателно да обмислите дали този вид кредит е подходящ за вас, преди да се съгласите да го изтеглите.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма