Кредит на открито

Външният кредит е вид кредит, отпускан от банките на първокласни клиенти без никакво обезпечение, гаранция или застраховка в полза на банките. Това го прави необезпечен кредит и като такъв обикновено се отпуска при по-високи лихвени проценти от другите видове кредити. Външният кредит може да се използва за различни цели, включително за подобряване на дома, покупка на автомобил или дори за ваканция. Тъй като обаче е необезпечен, той трябва да се използва само за предмети, които могат лесно да бъдат заменени, ако нещо се обърка. Когато се използва разумно, външният кредит може да бъде чудесен начин да се сдобиете с нещата, които искате, без да нарушавате банковата си сметка. Само се уверете, че винаги сте в рамките на възможностите си и правите вноските си навреме!

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма