Кредитен таван

Кредитният таван е важен инструмент на Централната банка за управление на икономиката. Като ограничава размера на кредитите, които търговските банки могат да отпускат на дружества и други организации, Централната банка може да контролира инфлацията и да осигури финансова стабилност. Кредитният таван също така помага да се предпазят кредитополучателите от поемане на твърде голям дълг и от свръхзадлъжняване. Когато кредитният таван се управлява правилно, той може да бъде мощен инструмент за поддържане на икономическата стабилност. Ако обаче кредитният таван е твърде нисък, той може да ограничи кредитирането и да доведе до забавяне на икономическата активност. Ето защо е важно Централната банка да постигне баланс при определянето на кредитния таван.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма