Кредиторска задлъжнялост

Задълженията са терминът, използван за описание на парите, които дружеството дължи на своите доставчици за стоки или услуги, закупени на кредит. Отделът за счетоводни задължения отговаря за проследяването на тези дългове и гарантира, че те се изплащат своевременно. Докато някои компании избират да плащат на доставчиците си незабавно, на други може да им отнеме до 60 дни, за да уредят сметките си. Задълженията по сметки обикновено имат по-нисък приоритет от други дългове, като например заеми, тъй като не са обезпечени с обезпечение. Въпреки това е важно да се управляват задълженията внимателно, тъй като закъснелите плащания могат да влошат отношенията с доставчиците и да доведат до по-високи цени в бъдеще.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма