Кредитоспособност

Кредитоспособността е условие, което изразява способността на клиента на банката да изплати кредита в съответствие с условията на договора. За да оценят кредитоспособността, банките обикновено разглеждат фактори като доход, трудова история и кредитна история. Такива фактори дават на банките представа за това дали е вероятно кредитополучателят да изплати заема. Важно е обаче да се помни, че кредитоспособността не е гаранция, че кредитополучателят ще изплати заема; тя просто показва вероятността за изплащане. В крайна сметка решението за отпускане на заем винаги зависи от банката.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма