Курсова разлика

Курсовата разлика е курсът, по който се купува или продава дадена валута на валутния пазар. Този курс се определя от Централната банка и е различен от действителния обменен курс на валутата. Базовият курс е курсът, по който валутата на дадена страна се купува или продава на международния пазар. Той е известен също като курс на централната банка. От друга страна, действителният обменен курс на дадена валута е курсът, по който тя се търгува на валутния пазар. Този курс се определя от търсенето и предлагането. Когато има по-голямо търсене на дадена валута, нейната цена се повишава. Когато търсенето е по-малко, цената й се понижава. Тогава разликата в курса е разликата между основния курс, определен от Централната банка, и

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма