Кюпюр

Терминът "кюпюр" се отнася до номиналната стойност на банкнота, монета или ценна книга. Това е цифровата стойност, която е отпечатана върху банкнотата, както и стойността, която е изписана с думи. Кюпюр помага да се определи стойността на предмета и е важен фактор при определянето на обменния му курс. Когато се интересувате от придобиване на чуждестранна валута, е важно да вземете предвид кюпюр, за да сте сигурни, че получавате справедлива цена. Например банкнота с кюпюр от 100 турски лири ще струва повече от банкнота с кюпюр от 10 турски лири. Следователно, ако знаете кюпюр на една банкнота

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма