Лендинг

Landing е вид договор за наем, при който наемателят няма право да закупи имота, който наема. Това може да е от полза както за наемодателя, така и за наемателя. За наемодателя то осигурява постоянен поток от доходи, без да се налага да се притеснява за продажбата на имота. А за наемателя това може да бъде по-достъпен вариант от закупуването на имота. Ландингът обаче има и някои недостатъци. Наемателят може да няма толкова голям контрол върху имота и може да бъде задължен да го освободи в края на периода на наемане. Landing може да бъде добър вариант както за наемодателите, така и за наемателите, но е важно да се разберат всички потенциални последици, преди да се сключи този вид споразумение.

Полезни обучения:

Безплатно

Запознайте се с активите и пасивите на предприятието

Научете всички счетоводни операции свързани с трудовите правоотношения

Обученията в Accounting Academy са по утвърдена от МОН програма